donderdag 26 september 2019

Eene sterke macht....


Hoe gezagsgetrouw vroeger de pers toch was. Op 14 Oogst 1914 nam de krant voetstoots aan dat ‘het Nederlandsche leger eene sterke macht waarmede af te rekenen valt’  vertegenwoordigde. Een bericht om smakelijk om te lachen als de omstandigheden niet zo navrant waren. Wie de gezagsgetrouwheid van de toenmalige redactie betwijfelt doet er goed aan ook het stukje erbóven te lezen….