woensdag 18 september 2019

Trager nieuws


Gewend als we zijn aan snelle nieuwsverspreiding is het aardig af en toe stil te staan bij de tragere van vroeger: van 16 tot 19 oktober 1813 vond de Slag bij Leipzig plaats, waarbij de geallieerden het leger van Napoleon versloegen. Op 27 oktober 1813 zwoer de gemeenteraad van Amsterdam nog onwrikbare trouw aan Napoleon. Diens nederlaag bij Leipzig werd in Nederland officieel bekend op 3 november. Dat nieuws heeft er dus…. 16 (lees: zéstien) dagen over gedaan om in Neerlands tweede hoofdstad (Parijs was toen nog de eerste) te geraken!