vrijdag 4 oktober 2019

Uit de kast (LXXXIX): Norbert De Beule


Eens in de maand ga ik voor deze rubriek met de ogen dicht voor mijn poëziekast staan om daar een willekeurige bundel uit te nemen. Deze keer is dat Vigor anorexia – Een Misboek van Norbert De Beule (Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2019), waaruit ik op bladzijde 18 het gedicht Zelfportret als Astor Piazolla opensloeg:

La Primera Palabra
kwam uit de mond van een bandoneon
Het was de tijd dat de zwaluwen
dansten met hun staarten
Brillantine schitterde in de zon
Iedereen kwam de straat op
in zijn beste pak
Vrijers klakten met de tong
Wees gegroet, Bandoneon
Vol van weemoed en genade
Vouw in U het Plan

van onze dromen.