zondag 29 december 2019

Grensoverschrijdingen


Omgekeerd wonen er een kleine 40.000 Belgen, bijna uitsluitend Vlamingen, in Nederland. Opmerkelijk gegeven: de taalgrens is een groter obstakel dan de landsgrens want er worden meer huwelijken tussen Nederlanders en Vlamingen gesloten dan tussen Vlamingen en Walen.