zaterdag 11 januari 2020

Nederzettingen


Toen ik met mijn vriend Albert Hagenaars in Hauts-de-France onderweg was, en we Kassel naderden zei ik hem dat die nederzetting me op dat ogenblik reeds inspireerde. Ik zag in de oudheid een stam deze heuvelrug naderen en zich voornemen zich daar te vestigen. De regel Dáár gaan wij wonen en nergens anders kwam al in het eerste gedicht van de cyclus Nederzettingen terecht. De gelijknamige bundel is via Uitgeverij Kleinood & Grootzeer nog steeds leverbaar: https://www.kleinood-en-grootzeer.com/oudnieuws.htm#nederzettingen