woensdag 9 juni 2010

Breda in Jeruzalem


Y. Né is behalve dichteres ook een begenadigd beeldend kunstenares. Dat realiseer ik me weer eens bij het bestuderen van de tekening die ze maakte van een imaginair Jeruzalem, waarin allerhande stedelijke elementen verwerkt zijn. Zelfs de Grote Kerk van 'haar' Breda is erin te herkennen. Vrijdag 11 juni gaat in deze Grote Kerk Schaduwen kruisen - Het mysterie van de innerlijke stad in première (zaterdag 12 juni zijn er nog twee uitvoeringen). Dat is een multidisiplinair project waarvoor Y. Né niet alleen tekende, maar ook gedichten schreef. Frank van der Kooij maakte daar dan weer muziek bij. Wie meer wil weten over deze intrigerende productie met eigentijdse beelden, muziek en poëzie kan klikken naar