donderdag 21 februari 2013

It Was Twenty Years Ago Today

Twíntig jaar geleden al, dat onze vader de laatste adem uitblies. Niet te geloven. Ik denk nog iedere dag aan hem….