maandag 23 september 2013

Oudste schilderij om de hoek

Wat een weelde toch om midden in Antwerpen te wonen. Gewoon hier om de hoek bevindt zich (reeds sedert 1904) het Museum Mayer Van den Bergh, het eerste museum ter wereld dat volledig rond één bestaande collectie werd gebouwd. Het heeft bovendien het oudste schilderij dat bewaard wordt in een Belgische verzameling: Maria met kind en vier taferelen uit haar leven van Simeone en Machilone van Spoleto. Die schilderden dat in Siena, in 1270. Het is dus al 743 jaar oud!