donderdag 22 mei 2014

Eigen terrein beschouwd

Mijn snor krult nog een beetje na het lezen van de doorwrochte beschouwing die Richard Foqué op de Mededelingen van het Centrum voor Documentatie & Reëvaluatie aan mijn poëzie wijdde:
http://mededelingen.over-blog.com/article-richard-foque-het-eigen-terrein-van-dichter-bert-bevers-123693775.html