woensdag 21 januari 2015

Uit de kast (XXXI): Gert Vingeroets

Ook nu weer was ik benieuwd welke bundel ik, met de ogen toe, uit onze poëziekast zou plukken. Het werd Wachttijd van Gert Vingeroets (Uitgeverij Kramat, Westerlo, 2003). Even zo willekeurig sloeg ik bladzijde 32 op, met daarop Respijt:

Door de zomertuin

waart een grauwe gestalte
met winterogen, waarlangs
een landschap van verschrikking
zich een uitweg banen wil.

In de plotse schemer zie ik
haar nog even met hooggeheven
armen in bezwering bij het tuin-
hek staan. Dan lost zij op

in regen en in waan.