donderdag 23 februari 2017

Het kán wel....

Erger me aan de hardnekkigheid waarmee de negentien gemeenten in het Brussels Gewest weigeren betere (of eigenlijk: überhaupt) bestuurbaarheid te bewerkstelligen. Denk daar weer eens aan bij het zien van deze oude kaart van de provincie Antwerpen. Doelmatige samenvoegingen kúnnen wel: de stad Antwerpen loopt nu van Wilrijk en Hoboken over Borgerhout, Deurne, Merxem en Lillo tot aan de Nederlandse grens.