zondag 26 maart 2017

Wezenlijke personalia

“De biografieën van dichters zijn, net als die van vogels, vrijwel identiek – hun wezenlijke personalia vind je in het geluid dat zij voortbrengen. De biografie van een dichter zit in zijn klinkers en sisklanken, in zijn metrum, rijm en metaforen.” Dat tekende Joseph Brodsky op.