zaterdag 25 maart 2017

Van harte met 60 jaar

Het Verdrag van Rome, de voorloper van onze huidige Europese Unie, werd vandaag dag op dag zestig jaar geleden ondertekend. De datum 25 maart 1957 was al lang vastgelegd, de zaal was gereserveerd en er waren feestelijkheden gepland maar de drukker kreeg de verdragstekst – waaraan tot op het laatst werd gesleuteld – niet op tijd klaar. Tijdens de officiële ceremonie werden voor het oog van de camera’s dientengevolge 180 blanco bladzijden ondertekend….