maandag 25 september 2017

Fuilnis

Een boodschappenlijstje met merkwaardige taalfouten. Van een inboorling die zijn Nederlands niet goed beheerst, of van een nieuwkomer die al aardige vorderingen heeft geboekt? Fuilniszak kan immers ook zo geschreven zijn door een Amsterdammer. Ook interessant: pendaalemmerzak, zuiker, reisterwaafels en handtzeep.