donderdag 5 juli 2018

Verarming


Een paar scholen waar kinderen nog worden aangemoedigd om uit te blinken daargelaten is het steeds droeviger gesteld met het onderwijs in Nederland. Iedere keer weer is er een minister of staatssecretaris van onderwijs die de door zijn of haar voorganger opgeschudde boel op meent te moeten schudden. Het is om moedeloos van te worden. Een voorbeeld? Voortaan hoeven mensen die voor leraar Nederlands gaan studeren niéts meer te weten van de literatuur van vóór 1880….
Stel je eens voor dat ze zoiets bij onze wester- en oosterburen of hier in Vlaanderen zouden besluiten. Chaucer? Shakespeare? Goethe? Heine? Jan van Ruusbroec? Hadewijch? Allemaal van voor 1880, dus weg met die ouwe brol….