vrijdag 6 juli 2018

Tja....


In Nederland lijkt ook in het onderwijs de koopmansgeest de bovenhand te krijgen. Geen zinnig mens die er overweegt net te doen of Adam Smith nooit iets heeft geschreven. Diens An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations dateert wel al uit 1776. De staartdeling, wier wortels in de vijftiende eeuw liggen, wordt nog immer onderwezen. En over de stelling van Pythagoras, uit de zesde eeuw voor Christus, zullen we het maar helemaal niet hebben. D of dt? Wat maakt het uit, als men je maar begrijpt. Maar als je op 7 + 4  = antwoordt/antwoord Ongeveer 10 is het kot te klein want dát moet dan weer exáct 11 zijn.