zondag 23 juni 2019

Fabelhaft


Duitstaligen hebben vaak één woord voor begrippen die wij moeten omschrijven. Een simpel voorbeeld: Dauerregen voor aanhoudende regen. Aan de andere kant van de oceaan, waar hij op vakantie is, merkte mijn broer Schottenfreude – German words for the human condition van Ben Schott op, met daarin onder veel meer één Duits woord voor de ervaring van de geur die je tegemoet komt in een nieuwe auto (Ik hoop dat het in deze kolom past): Kraftfahrzeugsinnenausstattungsneugeruchsgenuß….