dinsdag 27 april 2010

In de kaart gekeken


Het probleem Brussel-Halle-Vilvoorde is aan buitenlanders amper uit te leggen. In beginsel komt het conflict neer op een wezenlijk verschil tussen Franstaligen, die uitgaan van het personaliteitsbeginsel, en Vlamingen, die voorrang geven aan het territorialiteitsbeginsel. Dat betekent dat ze (mijns inziens terecht) vinden dat de taalgrens (die er in 1963 nota bene op vraag van de Franstaligen is gekomen!) gerespecteerd dient te worden. Natuurlijk kunnen Franstaligen zich in Vlaanderen vestigen, maar dan mogen ze niet verwachten dat ze zich officieel van het Frans mogen (laten) bedienen. Vaak is een simpele vergelijking het best om een dergelijke complexe zaak te verduidelijken. Iemand stelde onlangs dat wat de Franstaligen doen hetzelfde is als wanneer Balkenende zou zeggen: "Er leven nu zoveel Nederlanders in Brasschaat dat je die gemeente maar aan Nederland moet afstaan." Van de Franse zender TF1 mag je al helemáál niet verwachten dat ze begrijpen hoe een en ander in elkaar steekt, want die kan België (zie hierboven) niet eens fatsoenlijk in káárt brengen. Zucht....