donderdag 26 augustus 2010

Francia Media


Sommige steden waar ik een zwak voor heb (Aken, Antwerpen, Bergen op Zoom, Bologna, Keulen, Milaan, Utrecht en Verona bijvoorbeeld) hebben ooit deel uitgemaakt van één rijk! Dat is tegenwoordig nog maar weinig bekend. Het heeft niet lang bestaan, maar in de 9de en 10de eeuw was er wel degelijk Francia Media, dat zich uitstrekte van Friesland tot de streken rond Rome. Het ontstond toen na de dood van Lodewijk de Vrome bij het verdrag van Verdun in 843 het Karolingische rijk werd opgedeeld in Francia Occidentalis (grofweg het latere Frankrijk), Francia Media en Francia Orientalis (de voorloper van Duitsland). Dat laatste slorpte het 'middenrijk' in de loop van de 1ode en 11de eeuw op.