zaterdag 14 augustus 2010

Weg met die flaporen!


De Engelsen kennen een traditie van bizarre boeken. Uitgaven waarvan je je afvraagt: wie léést nou zoiets? Maar waarvan je zodra je er in begint te bladeren snapt waarom mensen er plezier in hebben. Neem Excentric Contraptions van Maurice Collins, in het Nederlands verschenen als Rare apparaten. De auteur verzamelde in de loop der jaren op rommelmarkten allerhande wonderlijke dingen. Regelmatig, eigenlijk om de bladzijde, stel je jezelf de vraag of het nu échte vondsten betreft, of door Collins zelf ineen gestoken dingen. Hoe het ook zij: leuk! Als we de samensteller mogen geloven was er in de 19de eeuw in de Verenigde Staten van Amerika een apparaatje op de markt tegen flaporen. Mensen met geestdriftig uitstaande gehoororganen dienden dat om te doen voor ze gingen slapen. Wetenschappelijk bewijs dat het effectief was, is nergens te vinden....