vrijdag 24 september 2010

Nebraska


De Verenigde Staten van Noord-Amerika krijgen veel te veel aandacht. Waarom besteden de media toch zoveel ruimte aan het succesje van een quantité negligable als The Tea Party, en weten ze beter wie de gouverneur van Nebraska is dan wie de minister-president is van bijvoorbeeld Nordrhein-Westfalen, een buurstaat nota bene? Grrrr....