zondag 7 november 2010

Rijke stinkerds


Ik dacht eigenlijk dat het algemeen bekend was, maar deze week verbaasde ik toch een aantal mensen toen ik vertelde waar de uitdrukking rijke stinkerds vandaan komt. In vroeger dagen werden de minder kapitaalkrachtigen 'gewoon' op het kerkhof begraven, terwijl gegoede notabelen zichzelf in de kerk zélf een laatste rustplaats kochten met zware dekplaat waarop ze in meerdere of mindere mate werden bewierookt. Nu sta je daar niet meer bij stil, maar in de tijd dat kerken nog vol zaten moet het geen pretje geweest zijn om de mis bij te wonen in de nabijheid van zo'n vers graf. Dat stonk natuurlijk geruime tijd. En vandaar: de rijke stinkerds....