vrijdag 10 december 2010

Breviarium weer te zien


Sinds kort kunnen bezoekers in Museum Mayer van den Bergh in Antwerpen opnieuw het Breviarium bewonderen. Dankzij een speciaal ontworpen vitrine kan men er permanent van genieten. Het Breviarium Mayer van den Bergh, genoemd naar de verzamelaar, is één van de rijkste en mooiste Zuid-Nederlandse handschriften. Met ruim 80 miniaturen, 149 decoratieve randversieringen en talloze initiaalversieringen is het een monument van de Gents-Brugse boekproductie van omstreeks 1510. Het is een getijdenboek dat een kalender en de gebeden voor het hele kerkelijke jaar chronologisch weergeeft. Het zou vervaardigd zijn voor koning Manuel I van Portugal, maar lijkt nauwelijks te zijn gebruikt en verkeert in uitstekende staat. Fritz Mayer van den Bergh kocht dit unieke handschrift in 1898 op een veiling van Christie’s voor het toen zeer hoge bedrag van £1420. Elke maand wordt een andere bladzijde getoond, volgens de kalender van het liturgische jaar.
http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/80/81/888.Y29udGV4dD04MDM0MDQ4JnA9MzY1NQ.html