donderdag 16 december 2010

Geen vat op de taal


Dat taal een levend organisme is weet ik best. Ook dat nieuwe woorden ingang vinden, en dat zulks altijd gebeurde. Wat ik echter jammer vind is de snelheid waarmee de jongste generatie de band met de moedertaal aan het verliezen is. Momenteel is het Engels de toonaangevende vreemde taal van dienst. Met haar invloed als zodanig heb ik niet zo'n moeite, maar wél met het gegeven dat jongeren Engelse woorden zo gemakkelijk gebruiken dat ze desgevraagd niet meer weten wat het Nederlandse equivalent is. Dat een baby een kleine, of een jong, of een zuigeling is. Dat kids kinderen zijn, roots wortels en sorry Neem me niet kwalijk of Verontschuldiging. Zelf zullen ze zeggen dat ze best wel grip hebben op de taal, niet dat ze er vat op hebben....