zaterdag 15 januari 2011

Schijnnesten benoemd!


Natuurlijk wist ik wel dat hij een essentieel onderdeel uitmaakt van de toverdrank van Panoramix (die Asterix onoverwinnelijk maakt - Obelix heeft die niet nodig vermits hij er als zuigeling in is gevallen), maar het was me nooit bijgebleven hoe de Viscum album, een groenblijvende plant uit de sandelhoutfamilie, oogde. Dankzij Danny Braem weet ik nu weer dat het schijnnest uit het Gemengde Bericht van hedenochtend maretak is! Hij heeft mooie volksnamen: boomkruid, duivelsgras, duivelsnest, hamschel, hamspoen, heksennest, holster, hulster, kersterhout, lijmkruid, mattekruid, mistel, priemst, raamsch, slangentong, viscus en vogellijm....