dinsdag 22 maart 2011

Uit de kast (23)


Eens per maand ga ik met de ogen toe voor mijn boekenkast staan om daar op goed geluk een bundel uit te pakken. Ditmaal plukten mijn vingers Calendarium poeticum - Een galerij van dagen van Frans Hoppenbrouwers, die in 1998 het licht zag bij SUN in Nijmegen, van een plank. Een willekeurige bladering deed me halt houden op bladzijde XX waarop Bombus terrestris prijkt:

Behaarde trol, geschapen om te zoemen,
steeds rusteloos en warrelend op weg
en tastend dwalend, zonder overleg,
van katjes naar nog veel te iele bloemen,

ontsluit de weg voor onvervalste stralen
die zich verbreden in het winterlicht
dat zich genadig op de bloesem richt
om schrale troost in zoetheid te vertalen.

En zwaar beladen kerend naar het nest,
het stuifmeel strak als wanten om de poten,
doen je te licht vleugels zo hun best

dat ze het zoemen tot gegrom vergroten.
Tart maar de valwind die je slagkracht test
en voeg je zwoegend bij de waarlijk groten.