donderdag 18 augustus 2011

Bijna uitgestorvenOok in kookboeken kunnen interessante verhalen staan. Zo lees ik zojuist over de Double Gloucester. Dat is een Engelse kaas die oorspronkelijk gemaakt werd van de melk van Gloucesterkoeien. Maar die zijn nagenoeg uitgestorven. Nu wordt hij gemaakt van volle melk van koeien uit het naburige Dorset, Somerset en Wiltshire. In de Tweede Wereldoorlog werd er een productiestop ingevoerd. Toen men die nadien ophief was de kennis van de traditionele bereidingswijze bijna verloren gegaan. De kaas kon alleen van de ondergang worden gered doordat een arbeider uit de kaasfabriek een oude boerin op het spoor wist te komen. Die kon hem vlak voor ze stierf haar kennis nog net doorgeven....