zaterdag 19 november 2011

ZoekplaatjeTer gelegenheid van het vijfde lustrum stelde de Ballustrada-redactie een lijst op met de namen van álle mensen die ooit aan het blad meewerkten. Dat levert een aardig zoekplaatje op, en een interessante dwarsdoorsnede van wie er zich de laatste kwart eeuw op literair vlak zoal roerden....