maandag 16 april 2012

Koddig rijtjeWelk een koddige rijtjes kan De Geschiedenis ons, als we dat willen, toch leveren. Op 10 januari 1920 hield Moresnet op te bestaan als 'land'. Het heeft 104 jaar bestaan. Toen mijn vader werd geboren was het er nog. Nu rest daarvan, in het uiterste oosten van dit land, slechts de Duitstalige gemeente Kelmis. De burgemeester daarvan was tussen 1816 en 1920 automatisch tevens het staatshoofd van Moresnet. Koddig rijtje: op 9 januari 1920 waren de meest nabije staatshoofden Albert I, Wilhelmina, Friedrich Ebert en....Pierre Grignard (tevens burgemeester van Kelmis). Tot zover dit Gemengd Bericht....