donderdag 24 mei 2012

Wedergeboorte van de De Keyserlei

Natuurlijk zal het er ook iets mee te maken hebben dat de gemeenteraadsverkiezingen met rasse schreden naderen, feit is dat de herinrichting van de De Keyserlei vorm begint te krijgen. Het is jammer van de bomen die moesten wijken, maar het wordt allengs duidelijker dat een kalere, bredere straat voor meer grandeur gaat zorgen!