zaterdag 23 juni 2012

Toegestane vlucht

Nu oogt de haven van Duinkerke rustig, maar wat zal er in mei 1940 een enorme paniek hebben geheerst. Een aantal strategische beslissingen van Adolf Hitler kan ik nog steeds maar niet begrijpen. Waarom hij, na Pearl Harbor, de Amerikanen de oorlog verklaarde bijvoorbeeld. Zo gaf hij de yankees zelf een aanleiding zich met de strijd te komen bemoeien. En: waarom hij het The British Expeditionary Force die in Duinkerke volledig omsingeld was door Duitse legers toestond (in sloepen, op vissersbootjes, met veerponten, in zeiljachten) de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken. De geschiedenisboeken spreken van een evacuatie, maar het was natuurlijk eenvoudigweg een toegestane vlucht. Onderstaande pieren waren het laatste wat de Engelsen voorlopig van the continent zagen….