dinsdag 9 oktober 2012

Dorpsmentaliteit

“Mede door vertalingen van het Journal particulier, en Le Petit ami – die op stapel staan in Privé-Domein – hopen wij het werk van Paul Léautaud binnen het bereik te brengen van heel wat meer Nederlanders, dan de kleine kring liefhebbers bij wie hij nu reeds zo’n grote bekendheid geniet.” Zo besloot de uitgever zijn nawoord in Onvoltooid verleden tijd van Paul Leautaud [sic]. In 1966 was men er zich bij De Arbeiderspers klaarblijkelijk nog niet van bewust dat er ook in Vlaanderen miljoenen Nederlandstaligen wonen…. Wat een dorpsmentaliteit toch.