maandag 21 januari 2013

Een bijzonder jaar

2013 is een bijzonder jaar. Je kunt de cijfers in een iets andere volgorde namelijk achter elkaar plaatsen: 0, 1, 2, 3. “Nou en?” zult u denken. Welnu: de vorige keer dat zulks het geval was stond er op de kalender 1432 (1, 2, 3, 4). En da’s ondertussen toch 581 jaar geleden….Tot zover dit Gemengd Bericht.