donderdag 4 april 2013

Uit de mode

Het heeft er, afgaande op deze vervallende nering, alle schijn van dat er vandaag de dag wat minder belangstelling bestaat voor reizen naar Afrika….