zondag 21 april 2013

Verschillende maten

Ooit, en echt nog niet eens zó lang geleden, gold het beroep van bankier als respectabel. Waarom werd Nick Leeson destijds in de gevangenis gezwierd? Omdat hij de boel had getíld! Waarom wordt al dat crapuul dat aan de basis ligt van de huidige crisis ongemoeid gelaten? Sommige zaken blíjf ik weigeren te begrijpen….