zondag 20 oktober 2013

Angst voor het onbekende

Ja. Hoe langer ik er over nadenk hoe meer ik er van overtuigd ben dat de angst die sommige mensen, die geseculariseerd zijn maar niet weten wat dat betekent, koesteren voor de islam niet zozeer is gebaseerd op het gegeven dat moslims een ándere godsdienst aanhangen, maar überháupt gelovig zijn….