woensdag 30 oktober 2013

Oorlog en terpentijn

Ik vind Oorlog en terpentijn van Stefan Hertmans (die ik als dichter natuurlijk reeds lang apprecieer), terwijl ik eigenlijk niet zo veel heb met proza, een móói boek….
http://mededelingen.over-blog.com/article-stefan-hertmans-oorlog-en-terpentijn-120836734.html