woensdag 9 oktober 2013

Zij die het weten....

Eerder viel me (in Vlissingen: Onze haring is een openbaring!), in Gent (Vishandel Praet: U de vis, wij de graat) en in Den Bosch (Een goede wenk: eet vis van Henk!) reeds op hoe creatief vishandelaren zijn in het aanprijzen van hun smakelijke handel. Deze keer was zulks het geval in Nijmegen: Zij die het weten komen hier haring eten. Zo beveelt deze neringdoende haar waren aan. En dan heet ze ook nog Wilma Graat!