dinsdag 14 januari 2014

Beter

Het zag er naar uit dat de Heilig Hartkerk in Bergen op Zoom waarin ik in mijn jongensjaren lang als misdienaar en acoliet fungeerde een multicultureel wijkcentrum zou worden. Tot mijn genoegen leer ik nu dat de kerk, die binnenkort weliswaar gesloten gaat worden (en toen ik er ‘diende’ nog het hart was van de grootste parochie van het bisdom Breda), het depot wordt voor kerkschatten van genoemd bisdom. Jammer voor de PvdA-wethouder die zich ‘zijn’ politiek-correcte plan door de neus geboord ziet, maar dit lijkt me beter.