donderdag 20 maart 2014

Uit de kast (XX): Habakuk II De Balker

Terwijl ik mij met gesloten ogen voor de poëziekast bevond plukte mijn linkerhand volkomen willekeurig uier van t oosten van Habakuk II De Balker tevoorschijn. Uit deze bundel het, (eveneens lukraak open gebladerde) gedicht op bladzijde 42, Naar Cleve:

Dichtgelikt land.
lucht van vrachtvaart.

dieselolie bereist smakkend
de vette stations:

mompelend als t mislukte
Fesselte, Kranenburg, Nütterden,

tekens in t geslibde
van uitgeroeide rivieren.

zwart huis zonder vis,
dodezeerol uit t schrikland.