maandag 21 juli 2014

Indrukwekkend

Erg mooi vond ik de Deutsche Soldatenfriedhof in Halluin. De begraafplaatsen waar de Duitse gesneuvelden uit de Groote Oorlog rusten vind ik sowieso aangrijpender dan de eerder megalomane Britse. Die hebben naar mijn smaak een te hoog halleluja-gehalte. Alsof het iets feestelijks is om voor het vaderland te sneven. De Duitse stralen mijns inziens meer de droefenis uit die bij dit soort ereperken hoort.