zaterdag 9 augustus 2014

Speciaele privilegieën

In de Unie van Utrecht (1579) legden de Nederlandse gewesten vast dat de eenheid niet in de weg mocht staan van de particulier ende speciaele privilegieën, vryheyden, exemptien, rechten, statuten, loffelicke ende wel hergebrachte coustumen, usantien ende andere haerluyden gherechtigheyden. Daartoe behoren ook ongeloof en (maar dat ligt tegenwoordig klaarblijkelijk gevoeliger) een ánder geloof. Een goede zaak dat veel lidstaten hun plaatselijke folklore meer en meer koesteren, of juist niet?