zaterdag 6 december 2014

Op de ballen

Hé, wat een aardig weetje kom ik tegen: in het oude Rome zwoer men (allez: de mannen dan toch) bij zijn testikels. Dat gebruik klinkt heden ten dage nog door in het woord testimonium.