maandag 29 december 2014

Rusten aan boord

Thuin is vanouds ook een verzamelplaats voor binnenvaartschippers. Langs de kaden liggen allerhande aken, en je hebt er nog een heus schipperskwartiertje. Als het sneeuwt zoeken de vele meeuwen (die je zo ver landinwaarts eigenlijk niet verwacht) er een rustplaats aan boord van een van die binnenschepen. Zoals ze dat in dergelijk weer vermoedelijk ook op de dekken van kustvaarders doen.