zaterdag 17 januari 2015

Dichter in de vitrine

Kwam, op de website van Poëziecentrum Nederland, de link weer eens tegen waarin mijn werk (tot dan toe) Dichter in de vitrine mag liggen:
http://www.poeziecentrumnederland.nl/paginas/dichterindevitrine.html