woensdag 7 januari 2015

In de pauzes tussen de inslagen

Aantekening uit Ernst Jüngers Oorlogsroes, in 1915 genoteerd toen hij in de loopgraven bij Les Éparges diende: ‘Tegen het middaguur zwol het artillerievuur aan tot een woeste dans. Vooral de granaten met een zwarte rookontwikkeling ontploften met angstaanjagende vernietigingskracht. Merkwaardig was dat de vogeltjes in het bos zich niet in het minst leken te bekommeren om dat honderdvoudige kabaal; ze zaten vredig boven de rookslierten in de kapotgeslagen takken. In de pauzes tussen de inslagen waren hun wervende roep en onbekommerde gejubel te horen, ja, het leek zelfs alsof ze nog werden gestimuleerd door de stortvloed van geluiden die hen overspoelde.’