vrijdag 9 januari 2015

Parmantig verkeerd

Mijn goede vriend de Blake & Mortimeroloog drs. Adrianus Verbraak ontdekte een mooie regiefout van tekenaar André Juillard in het jongste album van onze helden, De staf van Plutarchus. Of majoor Benson ons nu aankijkt of ons de rug toekeert: de riem over zijn uniformjas blijft parmantig naar linksboven wijzen….