donderdag 15 januari 2015

Zo gaat dat

Vernam dat de kerk van de Goddelijke Voorzienigheid in mijn geboortestad Bergen op Zoom afgebroken gaat worden. Omwille van vandalisme. Ik kan me nog herinneren dat die werd gebóuwd. Ik was misdienaar in de Heilig Hartkerk en de kapelaan bij wie ik dikwijls diende werd bouwpastoor van de nieuwe parochie. Hij promoveerde van kapelaan Bouwman tot bouwpastoor Bouwman. Logisch natuurlijk, met zo’n naam. De kerk van de Goddelijke Voorzienigheid aan de Van Heelulaan werd op 29 november 1964 geconsacreerd door monseigneur De Vet, de bisschop van Breda. Niet veel later kwam de klad in het kerkbezoek. Niemand kon toen bevroeden dat het een halve eeuw later weer een drukte van belang zou zijn. Maar dan wel bij de buren. Want naast de Goddelijke Voorzienigheid staat nu de Ulu Moskee.