dinsdag 24 maart 2015

Beter

In Vlaanderen verontschuldigen mensen, als ze iets hebben beschadigd, zich soms zo: “Oei, neem me niet kwalijk dat ik dat kapot heb gedaan.” Het is geen officieel Nederlands, ik weet het, maar eigenlijk vind ik dat een betere uitdrukking dan iets kapotmaken. Kapot en maken zijn naar mijn smaak eigenlijk nogal tegenstrijdig in deze combinatie.