dinsdag 5 mei 2015

Lucifers aansteken incluis

Nieuws uit 1934: ‘Tot de voornaamste kundigheden van dezen ijzeren man (die omstreeks het jaar 1940 voltooid zal zijn) zullen hooren: het wandelen, het rooken (lucifers aansteken incluis) en het spreken.’ Waarom zou je in vredesnaam een robot (voor je) willen laten roken?